43 đường An Phú Đông 3, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM

Bàn cắt vải

Sản xuất bàn cắt vải, bàn trải vải công nghiệp Bên cạnh công cụ bổ trợ may khác, ít nhiều mỗi doanh nghiệp tổ hợp may chúng ta đều cần trang bị…

Tắt Menu